Bel of WhatsApp ons op +31 619 234 586
siam rehab logo

Gebruiksvoorwaarden en disclaimer Website

De term ons of wij verwijst naar de eigenaar van de website. De term die u en je verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website

Gebruiksvoorwaarden en disclaimer website

De term ons of wij verwijst naar de eigenaar van de website. De term die u en je verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website.

Welkom op onze website. Als u doorgaat met het gebruiken van deze website, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid en het auteursrecht, de relatie regelen tussen Siam Rehab en u, de bezoeker, in de voorwaarden van deze website. Gebruik onze website niet als u het niet eens bent met enig deel van deze algemene voorwaarden.

Het gebruik van deze website is onderhevig aan het volgende:

- Gebruiksvoorwaarden van de website

  • De inhoud van de pagina’s van deze website is uitsluitend voor uw algemene informatie en gebruik. Het kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
  • Noch wij, noch derden bieden enige garantie of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten uit voor zover toegestaan ​​door de wet.
  • Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is volledig op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, services of informatie die via deze website beschikbaar zijn, aan uw specifieke vereisten voldoen.
  • Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de auteursrecht, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
  • Alle handelsmerken die op deze website zijn gereproduceerd en die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden op de website erkend.
  • Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en / of een strafbaar feit zijn.
  • Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak om meer informatie te geven. Ze betekenen niet dat we de website onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gekoppelde website.
  • Uw gebruik van deze website en elk geschil dat voortvloeit uit een dergelijk gebruik van de website is onderworpen aan de wetgeving van Thailand.

- Website Disclaimer

De informatie op deze website is alleen voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door Siam Rehab en hoewel we ernaar streven de informatie actueel en correct te houden, geven we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot, indirect of gevolgschade of schade, of welk verlies of schade dan ook die voortvloeit uit verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van deze website. Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder de controle van Siam Rehab staan. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die erin worden verwoord.

Er wordt alles aan gedaan om de website soepel te laten werken. Siam Rehab neemt echter geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website vanwege technische problemen buiten onze controle.

Siam Rehab is een afkickkliniek en biedt verslavingszorg aan in het buitenland (Thailand) waar je kan afkicken van jouw verslaving.