Bel of WhatsApp ons op +31 619 234 586
siam rehab logo

Auteurs Recht

De volgende copyright verklaring is van toepassing op de website. Tenzij anders aangegeven, is deze website en de inhoud ervan auteursrechtelijk beschermd © Siam Rehab 2014-2019. Alle rechten voorbehouden.

 

De volgende copyright verklaring is van toepassing op de website. Tenzij anders aangegeven, zijn deze website en de inhoud ervan auteursrechtelijk beschermd © Siam Rehab 2014-2019. Alle rechten voorbehouden. Elke distributie of reproductie van een deel of de gehele inhoud in welke vorm dan ook is verboden, uitgezonderd:

  • U mag alleen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik uittreksels afdrukken of downloaden naar een lokale harde schijf;
  • U mag de inhoud kopiëren naar individuele derden voor persoonlijk gebruik, maar alleen als u deze website als bron van het materiaal erkent;
  • U mag de inhoud niet verspreiden of commercieel exploiteren, behalve met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Evenmin mag u het verzenden of opslaan op een andere website of op een ander vorm van elektronische opslag.
Siam Rehab is een afkickkliniek en biedt verslavingszorg aan in het buitenland (Thailand) waar je kan afkicken van jouw verslaving.