Gebruiksvoorwaarden en Disclaimer Website

De term ons of wij verwijst naar de eigenaar van de website waarvan het e-mailadres info@siamrehab.nl is. De term u verwijst naar de gebruiker of bezichtiger van onze website.

Welkom op onze website. Als u vervolgt met uw bezoek aan de website, stemt u ermee in zich te houden aan, en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid en auteursrechtbeleid de relatie bewaakt tussen Siam Rehab en u als bezoeker met betrekking tot deze website. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze algemene voorwaarden, gebruik dan alstublieft onze website niet.

Het gebruik van deze website is onderhevig aan het volgende:

Gebruiksvoorwaarden Website

  • De inhoud van de pagina's van deze website dient alleen ter uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan veranderingen zonder verdere kennisgeving hiervan.

  • Noch wij, noch derde partijen, bieden enige garantie of waarborg ten aanzien van de juistheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en gegevens gevonden of aangeboden op deze website voor welk doel dan ook. U erkent dat dergelijke informatie en gegevens onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en we sluiten aansprakelijkheid hiervoor nadrukkelijk uit voor zover maximaal toegestaan door de wet.

  • Uw gebruik van informatie of gegevens op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om u ervan te verzekeren dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan al uw specifieke vereisten voldoen.

  • Deze website bevat gegevens die eigendom zijn van ons, of middels licentie is gegeven aan ons. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, de uitstraling, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met ons auteursrechtbeleid, welke deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

  • Alle handelsmerken die op deze website worden gebruikt, welke geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden als zodanig erkend op de website.

  • Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot vordering van een schadevergoeding en/of een strafbaar feit zijn.

  • Zo nu en dan kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld om u van meer informatie te kunnen voorzien. Dit betekent niet dat we de websites goedkeuren; we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan.

  • Uw gebruik van deze website, en alle geschillen die voortvloeien uit dergelijk gebruik van de website, zijn onderworpen aan de Nederlandse wet.

Disclaimer Website

De informatie op deze website is enkel bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door Siam Rehab, en hoewel wij ernaar streven de informatie actueel en correct te houden, geven wij geen enkele verklaring of garantie van enige soort, expliciet of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of bijbehorende afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u dergelijke informatie schenkt, is daarom strikt op uw eigen risico.

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, inclusief en zonder beperking indirecte schade of gevolgschade, of enig verlies of schade die voortvloeit uit verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit, of verband houdt met, het gebruik van deze website. Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder toezicht staan van Siam Rehab. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. Het opnemen van deze links impliceert ook niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijving van de standpunten die hier zijn uitgedrukt.

Alles wordt in het werk gesteld om de website vlot te laten functioneren. Siam Rehab neemt echter geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, wanneer buiten onze macht de website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen.