Paarden-Therapie

De behandeling in Siam Rehab biedt ook therapiesessies aan met behulp van paarden, of beter gezegd ‘Equine-Assisted Therapy,’ meer algemeen bekend als 'Equicoaching.' Dit is een optionele (niet verplichte) therapie. We hebben positieve reacties gehad van onze cliënten, en de meesten vinden deze therapie een openbaring en zeer plezierig. Als deze behandeling nuttig voor u is, dan kunt u extra wekelijkse sessies inplannen. (De betaling wordt rechtstreeks aan de paardenranch gedaan) Siam Rehab is de enige afkickkliniek in Thailand die deze vorm van therapie aanbiedt aan haar cliënten

Therapie met Behulp van Paarden, ofwel Equine-Assisted Therapie, is een brede term die verschillende verwante en aanvullende therapieën en interventies met paardachtigen omvat. Dit zijn ezels, muilezels, paarden en verschillende zebra’s. Sommige programma’s werken met (muil)ezels, maar de meeste therapieën gebruiken paarden en mini-paardjes.

De paardentherapie wordt uitgevoerd op de ranch van Siam Rehabs partner, in een prachtige vallei op een boerderij van 100 hectare met 28 paarden zo’n 10 minuten van onze afkickkliniek.

Hoe Werkt een Therapie met Paarden

Paarden zijn erg sociaal en communicatief, en passen zich goed aan, speciaal naar andere dieren en mensen in die omgeving. In veel opzichten fungeren ze als een soort afspiegeling van de lichaamstaal en psychische staat van de mensen met wie ze omgaan. Het cognitieve leerproces tijdens deze therapie helpt mensen om zich meer bewust te worden van hun eigen geestestoestand terwijl ze omgaan en een band creëren met de paarden, en zodoende ook met zichzelf. Het werken met paarden tijdens deze therapie en het leerproces met behulp van paarden kan zowel emotionele rust geven als ook inzicht geven in hoe om te gaan met problemen of kwesties in het dagelijkse leven.

Een belangrijk aspect van het werken met paarden in dit verband is dat het een directe, fysieke ervaring is, in plaats van een meer mentale ervaring die overgebracht wordt via spraak, zoals traditionele therapie. Therapie met behulp van paarden als nevenactiviteit van traditionele therapie kan een aanzienlijk positief effect hebben op de therapeutische voortgang.

Wij gebruiken een aangepaste Eagala benadering in ons paardentherapie model.

https://vimeo.com/195840664

Het Unieke Therapeutische Potentieel van Paarden voor Mensen

Paardengedrag, fysiologie en psychologie zijn uniek en paarden zijn enorm gevoelig voor hun omgeving en de andere dieren in die omgeving (inclusief mensen)

  • Men kan een paard het beste zien als een prooidier, met een sterk ontwikkeld gevoel voor vlucht-of-vecht gedrag. Ze zijn helemaal aangepast aan hun omgeving, en erg communicatief en benaderbaar ten opzichte van de anderen in de kudde.
  • Een paard is een kudde-dier met een behoorlijk rechtlijnige, hiërarchische sociale rangorde. Die rangorde wordt versterkt door geavanceerde communicatie en positioneel bewustzijn tussen de leden van de kudde. Mensen kunnen een deel van de communicatie tussen paarden en hun lichaamstaal begrijpen, als ze het eenmaal hebben geleerd. Dit behelst houding en vorm van lippen, oren en staart, als ook geluid, en hoofd- en lichaamsbewegingen.
  • Paarden zijn al getemd door mensen als trekdieren en rijdieren voor tenminste 4.500 jaar, en waarschijnlijk veel langer.

Er is maar een beperkte hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek beschikbaar over het gebruik van therapie en leren met behulp van paarden. Desalniettemin hechtte een systematische beoordeling van de effectiviteit van aanvullende en neven-therapieën en interventies met behulp van paarden grote waarde aan diverse onderzoeksstudies. Er is sterk bewijsmateriaal gevonden voor de effectiviteit van deze neven-therapie, en toekomstig onderzoek zal dit nog verder bevestigen. Inmiddels vindt de praktische implementatie van therapie en leren met behup van paarden al tientallen jaren plaats, beginnend in Noord-Amerika, en later uitgespreid over Zuid-Amerika en Europa.

Aanvullende Terminologie voor Therapie met Behulp van Paarden

Er worden veel verschillende bewoordingen gebruikt voor Therapie met Behulp van Paarden en aanverwante activiteiten, zoals:

  • Equine-Assisted Learning, ofwel Leren met Behulp van Paarden, met een focus op het cognitieve leerproces, een bredere term;
  • Equine-Assisted Psychotherapy, ofwel Psychotherapie met Behulp van Paarden, waarbij gebruik wordt gemaakt van één of meer phsychotherapeuten, één of meer clienten, en één of meer paarden;
  • Equine-Assisted Activities, ofwel Activiteiten met Behulp van Paarden, wat ook het verzorgen van de paarden behelst en het onderhoud van de stal;
  • Equi-coaching, ofwel Coachen met Behulp van Paarden, een populaire term in Europa, met meer focus op het leren met behulp van paarden;
  • Therapeutisch paardrijden.

Natuurlijk Paardrijden bij Siam Rehab

De paarden van Siam Rehab’s partner zijn gewend aan Natuurlijke Paardrijkunst, wat erop neerkomt dat er geen gebruik wordt gemaakt van sporen, bits, of hoeven op het paard. De controle over het paard en de coördinatie gaat meer via communicatie dan via kracht. Terwijl Natuurlijk Paardrijden steeds populairder wordt, heeft het al een lange geschiedenis die tenminste teruggaat tot Xenophon in de vierde eeuw BC, in zijn werk Over Paardrijkunst.