Alcohol Afhankelijkheid

Volgens de U.S. nationale enquête over drugsgebruik en gezondheid in 2015, voldoen 15.1 miljoen volwassen of 6.2% van de bevolking aan de criteria voor Alcohol Use Disorder (AUD) (2015, Enquête). Ongeveer 623.000 adolescenten, jongens en meisjes tussen de 12 en 17 jaar leven met een persoon die AUD heeft. De enquête maakt gebruik van de term ‘’Alcohol Use Disorder’’, waardoor misschien verwarring kan ontstaan voor een lezer met geen medische achtergrond. Dit is het geval omdat in eerdere enquêtes gebruik werd gemaakt van de termen ‘’alcoholisme’’, ‘’alcoholisch’’ of ‘’alcoholmisbruik’’. Populaire steungroepen zoals Anonieme Alcoholisten de term ‘’alcoholisme’’ gebruiken in vergaderingen, boeken en handleidingen.

Alcohol Use Disorder is de meest recente term die gebruikt wordt voor officiële diagnoses van artsen en andere gezondheidszorg professionals die de DSM-5 gebruiken, dit is een diagnose handboek die heerst in Noord-Amerika. In het verleden zijn verschillende termen gebruikt, waaronder alcoholmisbruik, alcoholisme, alcoholverslaving, afhankelijkheid van alcohol etc. De termen worden vaak door elkaar gebruikt door clinici en niet-clinici maar er zijn in feite subtiele verschillen tussen beide. Het is van belang om te begrijpen wat deze verschillen zijn zodat patiënten, familieleden en het algemene publiek ‘’Alcohol Use disorder’’ beter kunnen gebruiken die van invloed zijn op zichzelf, hun vrienden en collega’s.

Een patroon van Alcohol gebruik

AUD is een patroon van alcohol gebruik dat verschillende symptomen met zich meebrengt, waaronder maar niet beperkt tot: het onvermogen om alcohol te drinken, bezig te zijn met alcohol, de noodzaak om te drinken om hetzelfde gewenste effect te krijgen, of door een opname gaan wanneer het alcoholgebruik is verminderd of gestopt.

AUD omvat verschillende niveaus van ongezond alcohol gebruik, wat wordt gedefinieerd als dat elke vorm van consumptie die de gezondheid en veiligheid van een individu in gevaar brengt of andere problemen kan veroorzaken. Als het drinken van een persoon resulteert in herhaaldelijk emotioneel of fysiek problematiek is het waarschijnlijk dat hij/zij een AUD heeft. Een arts kan AUD op basis van de elf criteria in de DSM-5 diagnosticeren. Bovendien kan de AUD variëren in ernst van mild tot matig tot ernstig.

De nieuwste terminologie is ontwikkeld om artsen te helpen om een meer geïnformeerde en nauwkeurige beslissing te nemen over hun diagnose. Bovendien kan de diagnose aan een patiënt worden geïndividualiseerd in plaats van hem of haar te diagnosticeren met een bredere term zoals alcoholverslaving of alcoholmisbruik, deze termen werden eerder gebruik in de DSM-IV. Een belangrijk punt is dat in een steekproefonderzoek over eerstelijns patiënten die onder de categorie zware drinkers vallen, de symptomen van de DSM-5 helpen clinici bij het diagnosticeren van 13% meer patiënten met AUD dan de DSM-IV.

Mensen die zijn gediagnosticeerd met een AUD vereisen in sommige gevallen intramurale zorg. Over het algemeen zullen degenen met een matige tot ernstige AUD medische hulp nodig hebben of er voordeel uithalen. In latere soberheid is er waarschijnlijk een risico tot ernstige ontwenningsverschijnselen die door clinici gemonitord moet worden.

Alcohol afhankelijkheid

Alcohol afhankelijkheid is een term die hiervoor werd gebruikt door clinici die de eerdere versie van de DSM gebruikte. De term wordt nog steeds gebruikt door de World Health Organization en artsen die naar de ICD-10 verwijzen. Deze handleiding is populair in de Verenigde Koningrijk en Europa, diagnosticeert patiënten met alcoholafhankelijkheid of schadelijk alcoholgebruik.

Alcohol afhankelijkheid is gedefinieerd door de WHO en ICD-10 als:

Een cluster van gedrags-, cognitieve en fysiologische verschijnselen die zich ontwikkelen na herhaaldelijk gebruik van de drugs en die doorgaans een sterke wens om het medicijn te nemen omvatten, moeilijkheden bij het beheersen van het gebruik ervan, aanhoudend in het gebruik ondanks de schadelijke gevolgen, een hogere prioriteit geven aan druggebruik dan aan andere activiteiten en verplichtingen, verhoogde tolerantie en soms een fysieke terugtrekkingstoestand.

Eerdere classificatiesystemen noemden dit alcoholisme, maar deze term wordt over het algemeen niet meer gebruikt door medische professionals.

Categorische termen voor het diagnosticeren van de ernst van de alcohol afhankelijkheid zijn niet aanwezig in de ICD-10; echter bestaan ze wel in de werkelijkheid. Artsen worden aangemoedigd om alcoholafhankelijkheid onder te verdelen in categorieën van mild, matig of ernstig zoals vermeld is in de DSM-5. Over het algemeen hebben mensen met een lichte alcoholafhankelijkheid geen medische hulp nodig. Terwijl diegenen die worden geacht een ernstige alcohol afhankelijkheid stoornis te hebben, hulp nodig hebben bij een ontwenning meest via een intramuraal behandelingsprogramma.

Niet clinici kunnen ook verwijzen naar alcohol afhankelijkheid boven andere termen, omdat men denkt dat de term zelf minder ernstig is dan andere termen zoals ‘alcoholisch’. Patiënten zelf kunnen ook de voorkeur geven aan de vroegere terminologie; waardoor een vermindering van de eigenwaarde of zelfwaardering wordt voorkomen.

Schadelijk alcoholgebruik

Schadelijk alcoholgebruik, vervangt niet-afhankelijk gebruik en wordt beschouwd als een voorloper van alcoholverslaving en gedefinieerd als *een patroon van psychoactief middelengebruik dat schade aan de gezondheid veroorzaakt. *Schade omvat lichamelijke gezondheidsproblemen of geestelijke gezondheidsproblemen. Wat opgemerkt moet worden is dat schadelijk gebruik sociale gevolgen kan hebben, maar deze zijn op zichzelf niet voldoende om een klinische diagnose van schadelijk gebruik te rechtvaardigen. De meest voorkomende term voor schadelijk alcoholgebruik is alcoholmisbruik.

Wanneer een persoon de symptomen van schadelijk alcohol vertoont, kunnen zij al enkele van de meest voorkomende symptomen van milde alcoholverslaving of milde AUD ervaren hebben. Op dit punt zullen maar heel weinig mensen de kwestie daadwerkelijk opmerken en hun alcoholgebruik verminderen of hulp zoeken. Familieleden of goede vrienden kunnen geloven dat er een probleem is. Afhankelijk van de omstandigheden van hun relatie, ze kunnen ervoor kiezen om te praten met de persoon die zich bezighoudt met dit soort gedrag.

Alcoholmisbruik (misuse)

De term alcoholmisbruik wordt veel gebruikt in de UK, Ierland en delen van Europa. Over het algemeen is alcoholmisbruik geen bekende term in de VS of Canada. Het wordt beschouwd als een minder agressieve term dan alcoholmisbruik en wordt gebruikt door clinici om hun patiënten te informeren over een mogelijk probleem. Alcoholmisbruik verwijst naar overmatig alcoholgebruik, of waarbij het individu meer drinkt dan de voorgestelde limieten waaronder: niet meer dan 14 eenheden alcohol per week consumeren. Wanneer alcoholmisbruik wordt gesuggereerd, is er een verhoogd risico op door alcohol veroorzaakte schade.

Alcoholmisbruik (abuse)

De huidige geaccepteerde definitie van alcoholmisbruik is vergelijkbaar met alcoholverslaving, omdat beide schade toebrengen aan het individu en degenen die het dichtst bij hen staan. Het meest opvallende verschil is dat er in het geval van alcoholmisbruik, de drinker meestal beperkingen kan stellen aan hun drinken. Ze zijn niet lichamelijk verslaafd aan alcohol en zullen geen ontwenning ervaren. Een tolerantie kan overheersend zijn.

Binge drinkers worden beschouwd als een type alcoholmisbruiker. Mensen die asociaal zijn, veelvuldig angstig zijn, of naar geneigdheid zoeken zijn vaak veelvoorkomende alcoholverslaafden. Over het algemeen kunnen deze mensen hun drinken niet beheersen als ze eenmaal beginnen. Het belang van het begrijpen van deze term is niet hoeveel alcohol er wordt verbruikt maar hoe het de drinker beïnvloed. Alcoholmisbruik vertoont vaak teken van een AUD of alcoholverslaving, maar in mindere mate. Helaas zullen de meeste mensen die alcohol drinken niet toegeven dat er onderliggende problemen kunnen zijn waardoor ze drinken. Er is ook een zeer lage kans om hulp te krijgen van een arts of een behandelingscentrum

Alcoholisme

Alcoholisme is een veelgebruikte term die wereldwijd wordt gebruikt. Het beschrijft een verminderd vermogen om het alcoholgebruik te beperken ongeacht de gevolgen van het gebruik. Alcoholisme voldoet aan de huidige definitie van verslaving, een complexe aandoening (ook wel een ziekte genoemd) die zich manifesteert door dwangmatig middelen ondanks eventuele negatieve of schadelijke gevolgen.

De term wordt niet gebruikt door de American psychiatric association en wordt ook niet gebruikt door clinici in het Verenigd koninkrijk of Europa. Het is een klinische term die wordt gebruikt door bepaalde medische organisaties zoals The American public health Association en in dit geval verwijst alcoholisme naar het zijn van een ziekte.

Net zoals verslaving kan variëren van mild tot ernstig, zo kan ook alcoholisme. Het verwijst meestal naar een ernstige of extreme ernst, waarschijnlijk zijn gerelateerde problemen al lang voor de toestand opgetreden. Veel mensen denken dat als ze geen alcoholist zijn, ze geen hulp nodig hebben. Bovendien kan de term te hard zijn voor sommige mannen en vrouwen, waardoor ze zich boos of beschaamd voelen over hun alcoholgebruik. Dit is een reden waarom veel clinici ervoor kiezen om de term niet te gebruiken.

Dronken en dronkaard

Een dronkaard is een term die door niet-clinici wordt gebruikt en kan zelfs als spreekbuis voor alcoholmisbruikers of alcoholverslaafden worden beschouwd, maar dit is niet altijd waar. Een dronkaard kan zo bedwelmd zijn door alcohol dat ze de controle over hun fysieke en cognitieve functie verloren hebben. Een andere manier waarop de term wordt gebruikt is wanneer een persoon als dronken wordt beschouwd. In dit geval is het de fysiologische toestand die door alcohol is veroorzaakt. Of ze al dan niet een probleem hebben met alcohol is volledig indirect.

Wat is alcoholisme voor de niet-medische gemeenschap

Alcoholisme is een gegeneraliseerde, meestal brede term die kan worden gebruikt om een persoon te beschrijven die sterk afhankelijk is van alcohol. Iemand die geen medische achtergrond heeft kan de term gebruiken om te verwijzen naar iemand die te veel drinkt, maar alcoholisme is veel meer dan alleen dat. Wanneer een persoon wordt beschouwd als alcoholist vertonen ze veel symptomen zoals in de DSM-5 is vermeld.

De term alcoholisch wordt meestal gebruikt in tekst gepubliceerd door Anonieme Alcoholisten. Hun boek, The big book of AA, luidt:

Als u echt wilt, vind je het gevoel dat je niet helemaal kunt stoppen, of als u tijdens het drinken weinig controle hebt over de hoeveelheid die u neemt, bent u waarschijnlijk alcoholist.

Anonieme Alcoholisten en hun leden zullen een lid niet diagnosticeren als alcoholist. In plaats daarvan wordt hij of zij gevraagd om die beslissing alleen te nemen. AA-vergaderingen hebben de neiging om de term alcohol use disorder niet te gebruiken, maar alcoholisten met verschillende soorten ernst zullen de groepen bijwonen.

1: 2015 National Survey on Drug Use and Health

2: Comparison of DSM-IV and DSM-5 criteria for alcohol use disorders

3: Alcohol dependence and harmful alcohol use

4: Introduction to alcohol misuse

5: What is addiction